Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill, 2013 postitused
        MÕMMIKUTE TÄNUSÕNAD                AIAEHITAJATELE:                        KETTERI ISA J ANEK                        MAIDU ISA TOOMAS                         KRISETTE ISA AINAR                        HANNALI ISA JANEK                        DIANDRA ISA PRIIT                           ABILINE TÕNIS     
LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD! A lates 01.05.2013   L apsevanem teatab hiljemalt kella 12.00 lapse haigusest või puhkepäevast rühma õpetajale. Sel juhul märgitakse laps puudujaks ja arvestatakse toidult maha alates järgmisest päevast.   J uhul , kui la psevanem pole õigeaegselt rühma õpetajat teavitanud lapse puudumajäämisest, arvestatakse toidult maha alates kolmandast tööpäevast (kahe esimese päeva eest maksab). Peale puudumist teatab lapsevanem hiljemalt eelmise l päeval enne kella 12.00 rühmaõpetajale, et laps tuleb järgmisel päeval lasteaeda.
Kujutis
MÕMMIKUTE SÜNNIPÄEVAD APRILLIS   SÜNNIPÄEVAKS TRILLI-TRALLI, RÕÕMSAT MEELT JA PALJU LILLI! PALJU ÕNNE! SOOVIVAD SUURED JA VÄIKESED MÕMMIKUD KALLIS MARTIN!   KALLIS SASS!  
Tulge tutvuma Konguta Kooliga! LAHTISTE USTE PÄEV laupäeval 6.APRILLIL, KELL 10.00
Kujutis
Tipi-Täpi päev Meie rühma vahvad tipid- täpid. Aitäh  lapsevanematele, kes lapsed toredaks tipi-täpiliseks tegid.