Otsing sellest blogist

neljapäev, 26. märts 2009

TEADE
30. MÄRTSIL VEEKATKESTUS
KELLA 09.00 - ÕHTUNI
HÄIRITUD ON LASTE TOITLUSTAMINE JA HÜGIEEN

TIPI - TÄPI PÄEV

1.aprillil on meil lasteaias täpiline päev. Sellel päeval tule lasteaeda täpilises riietuses. Täppe võite panna igale poole.

teisipäev, 24. märts 2009

LAPSEVANEMALE

TEADE
Seoses lasteaia renoveerimise ja töökorraldusega suvekuudel palume lapsevanemaid, kes veel ei ole teatanud kuna teie laps lasteaias käib (suvekuudel juuni-juuli-august), palume sellest teatada rühma kasvatajale

laupäev, 21. märts 200920. märtsil algas kevad

esmaspäev, 16. märts 2009ImageChef.com - Custom comment codes for MySpace, Hi5, Friendster and more

PALJU ÕNNE
4. SÜNNIPÄEVAKS

reede, 13. märts 2009

LAPSESUU

Mõmmikud seletasid reedel sõnu.

Meie arvates on

PÄIKE:

 • Päike on kollane. Tahan öelda, et päikene on kuum. Annab valgust. Annab hästi kuumalt sooja.
 • Annab valgust. No ta on ise kollane.
 • Niimoodi teeb sooja. Päikene on ka taevas.
 • Ta on soe, pilve taga. Teeb õues sooja.
 • Päike soojendab maad ja randa. Ta on kollane.
 • Kollane. Taevas. Loojub.
 • Kollast värvi. Valgust ajab, siin Eestimaal ja Venemaal. Tal on triibud palli juures.

PILVEKE:

 • Pilv on nagu lumi. Ta on taevas. Siis päike saab peitu minna pilve sisse ka. Pilve pealt vaatab, mis kaugel toimub.
 • Pilv on sinine, mina nägin. Päike läheb pilve taha.
 • Taevas. Sinine.
 • Pilveke on sinine. Ta liigub edasi-tagasi kui sa sõidad.
 • Sinist värvi ja valget värvi. Teeb külma ja lund hakkab sadama. Pilv läheb teise taha peitu. Vahel käib pauk.
 • Pilv on taevas.
 • Vihma sajab.
 • Pilv on ka taevas. Tumesinine kui öö. Ajab natukene valgust.

esmaspäev, 2. märts 2009

Noorema rühma lastevanemate koosoleku protokoll

Toimumise aeg: 19.02.2009
Algus kell 17.05, lõpp 18.10
Koosoleku läbiviija: Kai Arumets Protokollija:Lily Šanin
Osalejad: Kohal 10 lapsevanemat ning koolijuhataja L.Tamm, Rita Parts
Päevakord:
1.L.Tamm tutvustas Konguta Vallavalitsuse määrust nr.2 ,,Konguta Kooli lasteaiarühmadesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord“ 09.02.2009. –Lasteaiakoha soovist teatamine koolijuhatajale hiljemalt 30.juuniks. -puudumiste kohta tõendid ja kindlasti teavitada lapse puudumisest lasteaeda, haiguse korral esitada arstitõend. -Põhjuseta puudumisel (22 päeva kahe kuu jooksul) õigus laps rühma nimekirjast kustutada. –lapse tagasitulekust lasteaeda etteteatemine: päev ette ja hiljemalt kl.8.30
Määrus kättesaadav valla kodulehelt.
Määrusega tutvumisel tekkis lastevanematel palju küsimusi. Lapsevanema ettepanekul oleks vajalik vallapoolne selgitus määruse kohta. L.Tamm lubas edastada küsimused valla ametnikele.
2. K.Arumets rääkis uuest õppekavast ja tutvustas vastavaid raamatuid, millest lähtuvalt uus õppekava on koostamisel. Muutunud on õppeaasta kestus 1.sept- 31.august. Õppekava arvestab lapsega senisest enam, rohkem mängulisust tegevustes. Õppekavaga lapsevanemad lähemalt tutvust teinud ei olnud. Küsimusi õppekava kohta ei olnud. Ühe lapsevanema kommentaar: Olen väga rahul tehtava tööga ja usaldan kasvatajate profesionaalsust. Laps on koju tulles rõõmus ja talle meeldib lasteaias.
3. K.Arumets tegi kokkuvõtte lastevanemate ankeetide põhjal ettepanekuid:
· Mäng: võks olla rohkem võistlusmänge, nuputamist, õuemänge, teadmisi andvaid mänge, praktilisi mänge, mängima peaks hommikupoolikul
· Õppimine: mänguline, eluline, pidev (igal pool), järjepidev, õppima peaks oskust kuulata ja tähele panna, teha ringmänge, kunstitegevusi(käsi osavaks), rollimänge mängida.
· Koostöö: rahul olid koostööga enamus vastanuist. Meeldis lapsevanemapäev rühmas. On toimunud lilleseadepäev, rahvamaja külastus, heakorratöötaja päev, linnumaja sai noorem rühm ühelt lapsevanemalt.
· Suvel: liikumismängud, osavust arendada, õppida võiks ikka ka, mäng ja töö käsikäes (lillede kastmine), õues palju viibida, aiast välja jalutama.
· Otsustati korraldada fotonäitus, mis kajastaks talverõõme. Vanemad toovad pilte laste talvisest lustimisest. N .vastlapäev, lumememme ehitamine jne
· Miku emalt ettepanek teha koolitus Otsi Otti! Mõlema rühma lastele.
4. E.Kotkas tutvustas noorema rühma blogi Mõmmikud. Blogist saab kõige kiiremini uue info kätte. Osadel vanematel puudub kodus interneti ühendus.
PALUME VEEL SEE NÄDAL
TUUA FOTOSID
NÄITUSE JAOKS